BORÅS MÖTS 23 NOV

Inbjudan till samtliga stadens förvaltningschefer, kommunala bolagschefer, samtliga presidier, kommunalråd, Högskolan i Borås och Borås Näringslivs medlemmar.

23 NOVEMBER KL. 17.00-19.45 PÅ BORÅS KONGRESS
Varmt välkommen till en kväll i hållbarhetens tecken.

17.00 VÄLKOMMEN
Vi börjar med lättare förtäring, stilla eller bubblande vatten, en kopp kaffe, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

STORA HÅLLBARHETSPRISET 2021
Modexa, vinnare av Stora Hållbarhetspriset 2021 berättar, inspirerar och avslöjar hur de investerat sin vinstsumma på 100 000 kronor.

SOCIALT HÅLLBART BORÅS
För det allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Samtidigt ökar skillnaderna mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. För att minska skillnaderna har vi särskilt fokus på det vi kallar Socialt hållbart Borås, stadens långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Representanter från staden finns på plats och berättar mer om arbetet och riktningen våra politiker pekat ut.

SOCIAL HÅLLBARHET – SÅ FÖRÄNDRAR & FÖRBÄTTRAR DU FÖRETAGSKULTUREN
Nina Rung, kriminolog, genusvetare, debattör och en av initiativtagarna till Huskurage avrundar kvällen med en högaktuell föreläsning.
Arbetet för ett jämställt Sverige där individer lever fritt från våld och övergrepp är långt ifrån över, men med hjälp av Nina Rung får vi kunskap om hur vi själva kan vara med och förändra & förbättra kulturen. Det är en viktig nyckel för att kunna uppnå ett jämställt samhälle.

19.45 BERÄKNAD SLUTTID

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 14 november>>>

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA