BORÅS MÖTS DIGITALT 26 JANUARI

I många år har järnvägs- och snabbtågsfrågan varit aktuell i Borås. Det kan vara den enskilt viktigaste fråga för stadens framtida utveckling och position.
Under hösten har en remiss från Trafikverket besvarats och nu ges tillfälle att få höra mer om olika stationslägen samt Borås Stads syn och svar.

Årets första Borås Möts hålls digitalt med start kl 8.30, presentationen genomförs av kommunalråden med Ulf Olsson, Kommunstyrelsens
Ordförande som föredragande. Saknar du din inbjudan hör av dig till info@borasnaringsliv.se