BORÅS MÖTS VALSPURT 7 SEP

Igår sände vi Borås Möts Valspurt från Borås Kongress där samtliga politiska partier var representerade och fick 3 minuter vardera till anförande. Därefter fick de svara på ett par frågor, nedan kan du ta del av ett skriftligt sammandrag från frågestunden.

 

* Nämn två saker ni vill/kommer genomföra om ni vinner valet.

**Vad ger dig hopp?

Niklas Arvidsson – Kristdemokraterna

*Mer industrimark

*Förbättra (utbilda) de dåliga attityderna mot näringslivet som kommunala företrädare visat sig har.

**Hopp: återvändarna till Borås som ser hur bra Borås utvecklats!

Ulf Olsson  – Socialdemokraterna

*Mer industrimark så företagen kan utvecklas

*Fler bostäder

**Hopp: Älskar Borås och ungdomarna och Borås som stad ger mig hopp!

Linnea Kläth –  Miljöpartiet de gröna

*Ställa om fordonsplattan

*Solceller på alla kommunala fastigheter

**Hopp: En strimma hopp tänds att vi kan klara ett fossilfritt Sverige när jag ser att vi sakta vänder utvecklingen, krokar arm och investerar

Kerstin Hermansson – Centerpartiet

*Hålla i arbetet vi startat kring utbyggnadstrategin för Borås

*Miljöfrågan för centrum och det behövs en trafikplan som leder om trafiken utanför staden.

**Hopp: det arbete som görs mellan kommun, civilsamhälle och akademin.

Anna Svalander – Liberalerna

*Stänga av Akademiplatsen för trafik så ytan kan blomstra för studenter och boråsare

*Matcha gymnasieutbildning mot kompetensbehovet. Satsa på Yrkeshögskolan

**Hopp: Alla de unga som man träffar i valstugan, på Hässleholmen och Norrby. Allt engagemang ger hopp

Stefan Palmborg – Vänsterpartiet

*En välfärd fri från privata vinstintressen

*Tryggheten

**Hopp: Tror på människans kraft och att vi tillsammans kan förändra

Annette Carlsson – Moderaterna

*Samla politiken så vi kan åtgärda det akuta läget så företag och boråsare klara elkostnaderna och den skenande kostnadsutvecklingen.

*Säkerställa långsiktiga ekonomiska förutsättning för både skola och socialtjänst

**Hopp: alla goda möten jag får med barn, unga och vuxna. Samtalen ger hopp

Andreas Exner – Sverigedemokraterna

*Tryggheten i Borås. Ordningsvakter i Borås

*Satsa på förskola och grundskolan

**Hopp: Barn och unga med sin framtidstro!

______

 

Sätt ett kryss i almanackan den 23/11 för Borås Möts ca 17-20, då i fysisk form. Inbjudan kommer.