BORÅS VÄXER NORR 14 & 15 SEPTEMBER

För att hitta den gemensamma bilden över hur Borås ska fortsätta utvecklas genomfördes under våren 2016 projektet ”Borås Växer”. På plats var politiker, fastighetsägare, investerare och byggare samt inbjudna från näringslivet. Som bakgrund till initiativet låg arbetet med Översiktsplanen 2016. Under två workshops diskuterade deltagare vilka möjligheter och förutsättningar det finns för Borås att växa. Nu har vi gjort det igen – Borås Växer Norr!

Borås Stad och Borås Näringsliv, genom Partnerskapet Borås TME och tillsammans med Fastighetsägarna GFR bjöd in politiker, tjänstemän, byggare, fastighetsägare, investerare, goda grannar samt förenings- och näringsliv till två halvdagar fyllda med inspirationsföreläsningar & workshops.

Målet var att tillsammans, och under ledning av externa processledare i form av arkitekter från Sweco, rita vår gemensamma karta över området Borås Norr.

Nu ser vi med spänning fram emot nästa steg i processen.