FÖRENINGSSTÄMMA 22 MARS

Årets Föreningsstämma gick av stalpen hos våra vänner på Sparbanken Sjuhärad med professionell ledning av ordförande Niklas Hedin.
Anmälda medlemmar, valberedning samt styrelse fick ta del av en snygg presentation om året som gått och vad som planeras för 2023.

Tack till alla medlemsföretag som gör detta möjligt och ett extra tack till alla medlemsföretag som deltog när vi under stämman stängde verksamhetsåret 2022.

Ett extra tack till avgående styrelseledamöterna Kristofer Granefelt, Paul Halle Zahl Pedersen, Caroline Wallin och Helena Ransjö Alcenius för ideella krafter och viktiga insatser i styrelsen för Borås Näringsliv. TACK!

Styrelsen för Borås Näringsliv ekonomisk förening som numer består av nedan laguppställning, säger tack för förtroendet och ser med stor respekt fram mot ett bra 2023:
Niklas Hedin, Centiro, ordförande
Hans-Christian Ackermann, Sparbanken Sjuhärad, vice ordförande
Stefan Dinér, Borås INK, ledamot
Mats Tinnsten, Högskolan i Borås ledamot
Dennis Lénberg, Företagarna Borås, ledamot
Per Anders Hovbom, Nilsson CRWTH, ledamot
Linda Sjöstrand, Borås City, ledamot

Valberedning:
Catrin Wirfalk, Petter Hedihn, Ulf Nordgärd, Sarah Norving, Victoria Johansson

Revisorsposter:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Sara Svensson Emanuelsson.