FÖRENINGSSTÄMMA 24 MARS

Vid årets stämma valdes ny ordförande och vice ordförande till föreningen. Hanna Lassing, Kanico AB, som varit ordförande sen 2015 slutar och Niklas Hedin, Centiro Solutions valdes till ny ordförande.

Nuvarande vice ordförande Mikael Rosendahl, AMA Group, ersattes av H-C Ackermann från Sparbanken Sjuhärad.

Anmälda medlemmar och styrelse fick ta del av en gedigen presentation om verksamhetsåret 2021. Vi säger stort tack för fantastiskt engagemang till Hanna & Mikael och hälsar Niklas och H-C hjärtligt välkomna.

Här kan du ta del av presentationen från stämman; Föreningsstämma 20220324