FÖRENINGSSTÄMMA 25/3

Årets Föreningsstämma genomfördes digitalt via Teams med professionell ledning av ordförande Hanna Lassing.
Anmälda medlemmar och styrelse fick ta del av en intressant presentation om året som gått och vad som planeras för 2021. Mycket har vi fått ställa om och vi ser med  stor förhoppning och full respekt fram emot en höst där vi kan bjuda in till fysiska möten igen.

Här kan du ta del av presentationen från stämman; Föreningsstämma 20210325