KALENDER – NYHETER & ARRANGEMANG

Här uppdaterar vi dig med nyheter och aktiviteter kring vårt engagemang och vad som händer inom Borås Näringsliv.

STADSHUSMIDDAGEN 18 NOVEMBER november 22, 2022

I lördags var det äntligen dags för årets Stadshusmiddag. En tillställning som vi tillsammans med Borås Stad står som värd för.
Stadshusmiddagen är ett av årets viktiga möten, där näringsliv och stad under festliga former träffas och skapar nya kontakter och nya tankar och möjligheter.

I samband med detta uppmärksammas prestationer och förtjänster i form av utnämning av priset Gullsaxarna.

Gullsaxarna hedrar en person, grupp eller organisation som gjort en utomordentlig gärning för Borås. Gullsaxarna delas ut för livfullt arbete långt utöver den egna nyttan; ett engagemang som varit betydande för Borås utveckling och goda namn, eller boråsarna till mångårig uppskattning. Insatsen som förtjänsten avser kan i sin tidsutsträckning vara kortare eller längre. Mottagaren av Gullsaxarna framstår som en förebild i Borås tradition och anda.

Årets motivering:

Hon är en av de där människorna som gör att idrottsrörelsen blomstrar och utgör ett fundament i svenskt samhällsliv. Med kraft, engagemang och lust har hon bidragit till att tusentals unga människor kunnat upptäcka glädjen och gemenskapen i idrotten.

Anita Zetterman tilldelas Gullsaxarna för år 2022.

BORÅS MÖTS 23 NOV november 3, 2022

Inbjudan till samtliga stadens förvaltningschefer, kommunala bolagschefer, samtliga presidier, kommunalråd, Högskolan i Borås och Borås Näringslivs medlemmar.

23 NOVEMBER KL. 17.00-19.45 PÅ BORÅS KONGRESS
Varmt välkommen till en kväll i hållbarhetens tecken.

17.00 VÄLKOMMEN
Vi börjar med lättare förtäring, stilla eller bubblande vatten, en kopp kaffe, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

STORA HÅLLBARHETSPRISET 2021
Modexa, vinnare av Stora Hållbarhetspriset 2021 berättar, inspirerar och avslöjar hur de investerat sin vinstsumma på 100 000 kronor.

SOCIALT HÅLLBART BORÅS
För det allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Samtidigt ökar skillnaderna mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. För att minska skillnaderna har vi särskilt fokus på det vi kallar Socialt hållbart Borås, stadens långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Representanter från staden finns på plats och berättar mer om arbetet och riktningen våra politiker pekat ut.

SOCIAL HÅLLBARHET – SÅ FÖRÄNDRAR & FÖRBÄTTRAR DU FÖRETAGSKULTUREN
Nina Rung, kriminolog, genusvetare, debattör och en av initiativtagarna till Huskurage avrundar kvällen med en högaktuell föreläsning.
Arbetet för ett jämställt Sverige där individer lever fritt från våld och övergrepp är långt ifrån över, men med hjälp av Nina Rung får vi kunskap om hur vi själva kan vara med och förändra & förbättra kulturen. Det är en viktig nyckel för att kunna uppnå ett jämställt samhälle.

19.45 BERÄKNAD SLUTTID

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 14 november>>>

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

BORÅS MÖTS VALSPURT 7 SEP september 8, 2022

Igår sände vi Borås Möts Valspurt från Borås Kongress där samtliga politiska partier var representerade och fick 3 minuter vardera till anförande. Därefter fick de svara på ett par frågor, nedan kan du ta del av ett skriftligt sammandrag från frågestunden.

 

* Nämn två saker ni vill/kommer genomföra om ni vinner valet.

**Vad ger dig hopp?

Niklas Arvidsson – Kristdemokraterna

*Mer industrimark

*Förbättra (utbilda) de dåliga attityderna mot näringslivet som kommunala företrädare visat sig har.

**Hopp: återvändarna till Borås som ser hur bra Borås utvecklats!

Ulf Olsson  – Socialdemokraterna

*Mer industrimark så företagen kan utvecklas

*Fler bostäder

**Hopp: Älskar Borås och ungdomarna och Borås som stad ger mig hopp!

Linnea Kläth –  Miljöpartiet de gröna

*Ställa om fordonsplattan

*Solceller på alla kommunala fastigheter

**Hopp: En strimma hopp tänds att vi kan klara ett fossilfritt Sverige när jag ser att vi sakta vänder utvecklingen, krokar arm och investerar

Kerstin Hermansson – Centerpartiet

*Hålla i arbetet vi startat kring utbyggnadstrategin för Borås

*Miljöfrågan för centrum och det behövs en trafikplan som leder om trafiken utanför staden.

**Hopp: det arbete som görs mellan kommun, civilsamhälle och akademin.

Anna Svalander – Liberalerna

*Stänga av Akademiplatsen för trafik så ytan kan blomstra för studenter och boråsare

*Matcha gymnasieutbildning mot kompetensbehovet. Satsa på Yrkeshögskolan

**Hopp: Alla de unga som man träffar i valstugan, på Hässleholmen och Norrby. Allt engagemang ger hopp

Stefan Palmborg – Vänsterpartiet

*En välfärd fri från privata vinstintressen

*Tryggheten

**Hopp: Tror på människans kraft och att vi tillsammans kan förändra

Annette Carlsson – Moderaterna

*Samla politiken så vi kan åtgärda det akuta läget så företag och boråsare klara elkostnaderna och den skenande kostnadsutvecklingen.

*Säkerställa långsiktiga ekonomiska förutsättning för både skola och socialtjänst

**Hopp: alla goda möten jag får med barn, unga och vuxna. Samtalen ger hopp

Andreas Exner – Sverigedemokraterna

*Tryggheten i Borås. Ordningsvakter i Borås

*Satsa på förskola och grundskolan

**Hopp: Barn och unga med sin framtidstro!

______

 

Sätt ett kryss i almanackan den 23/11 för Borås Möts ca 17-20, då i fysisk form. Inbjudan kommer.

BORÅS MÖTS DIGITALT 15 JUNI juni 16, 2022

Våra medlemmar har bland annat önskat prata och höra mer om planerna för Borås stadsutveckling. Därför kändes det självklart att på vårens sista Borås Möts digitalt låta Ulf Olsson berätta om Medborgarlöftet mellan Borås Stad och Polisen i Borås samt att bjuda in Elisabet Elmsäter Vegsö från Svensk Handel.
Elisabet presenterade en insiktsfull rapport gällande handelns påverkan för staden och Anna Liljenby Företagarna Borås, Jonas Ward Borås Stad samt Thomas Nyberg Borås City avrundade morgonen med inspirerande inputs från respektive horisont.

Vi ser fram emot att mötas i höst igen.

Vill du och ditt företag också vara medlemmar och påverka Borås framtid? Hör av dig till jessica.till@borasnaringsliv.se

 

SRA SAMRÅDSARENA 2 JUNI juni 8, 2022

Torsdagen den 2 juni besökte samrådsarenan Helsingborgs stad och H22 City Expo för att samråda och tanka inspiration.

Samrådsarenan är en fantastisk möjlighet att mötas i trippelskapet Borås Stad, Högskolan i Borås och Borås Näringsliv – för att engagera oss kring frågor gällande vår vackra stads utveckling.

Samrådsarenan i sig är ingen egen organisation utan ett nätverk där parterna delar tankar, idéer och utmaningar för att komma fram till strategiskt viktiga frågor och mål för Borås.

REKTORSLUNCH 11 MAJ maj 20, 2022

Samverkan mellan skola & näringsliv är mycket viktigt och något vi jobbar för att ständigt utveckla.
Ett par gånger om året träffas vi i ett uppskattat samverkansmöte vi kallar för Rektorslunch där representanter från Högskolan i Borås, rektorer från grundskolan, politiker och näringslivet samlas för att diskutera nuläge och framtid men framför allt för att stärka och utveckla den fina samverkan vi har.
På dagens agenda stod Kompetensutveckling i samverkan Skola – Näringsliv och vi hade besök från både Ung Företagsamhet och Competence som levererade intressanta föreläsningar för oss.

Är du intresserad av att veta mer, hör av dig till info@borasnaringsliv.se

BORÅS MÖTS 6 APRIL april 7, 2022

Borås Möts startade med skönt sorl, härligt mingel och smakfull förtäring. Därefter hälsade Trippelskapets representanter Niklas Hedin, ordförande Borås Näringsliv, Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås och Annette Carlsson, Kommunstyrelsens vice ordförande välkomna, samtidigt passade Borås Stad via Annette Carlson och Svante Stomberg på att tacka Hanna Lassing och Mikael Rosendahl för enastående insatser i Borås Näringslivs styrelse.

Kontor & Arbetssätt efter pandemi var rubriken på gårdagens Borås Möts. Aram Seddigh Ph.D. har forskat i ämnet och presenterade resultatet som både bekräftade och utmanade de nästan 90 deltagarna som var på plats.

Kvällen avrundades med givande paneldiskussion med Catrin Ljung, Mats Tinnsten, Niklas Hedin, Kristina Wärmare och Svante Stomberg i spetsen. Tack för att ni delar med er av kunskap och erfarenheter.

Nästa Borås Möts äger rum den 15/6 då i digital form. Vill du också bli medlem och få inbjudan till dessa nätverksträffar, hör av dig till jessica.till@borasnaringsliv.se

SRA – SAMRÅDSARENA 29 MARS april 4, 2022

I Borås använder vi oss av Samrådsarenan, en fantastisk möjlighet att mötas i trippelskapet Staden – Näringslivet – Akademien, för att engagera oss kring frågor gällande vår vackra stads utveckling.
Vi träffas minst två gånger per år för att precis som namnet säger – samråda. Den 29 mars fick vi möjlighet att träffas igen för att få en återblick från samrådsarenan den 30/9, 2021. Men inte minst för att samtala och uppdatera oss om vad som är aktuellt hos respektive deltagare.

Samrådsarenan i sig är ingen egen organisation utan ett nätverk där parterna delar tankar, idéer och utmaningar för att komma fram till strategiskt viktiga frågor och mål för Borås.

FÖRENINGSSTÄMMA 24 MARS mars 24, 2022

Vid årets stämma valdes ny ordförande och vice ordförande till föreningen. Hanna Lassing, Kanico AB, som varit ordförande sen 2015 slutar och Niklas Hedin, Centiro Solutions valdes till ny ordförande.

Nuvarande vice ordförande Mikael Rosendahl, AMA Group, ersattes av H-C Ackermann från Sparbanken Sjuhärad.

Anmälda medlemmar och styrelse fick ta del av en gedigen presentation om verksamhetsåret 2021. Vi säger stort tack för fantastiskt engagemang till Hanna & Mikael och hälsar Niklas och H-C hjärtligt välkomna.

Här kan du ta del av presentationen från stämman; Föreningsstämma 20220324

BORÅS MÖTS DIGITALT 22 FEBRUARI februari 22, 2022

Borås Möts genomförs i en mix av digitala och fysiska möten under 2022. Årets första ägde idag rum i digital form med en agenda där fokus riktades mot Borås ljusa framtid.

Jessica Till, verksamhetsansvarig, hälsade välkommen och fick sedan sällskap av Ulf Olsson, Hanna Lassing och Mats Tinnsten på scen. Det bjöds på en återblick av jubileumsåret och en trevlig dialog om framtiden och senaste nytt från Staden, Näringslivet och Högskolan i Borås.

BORÅS 400 ÅR OCH EFTERSNACK
Helena Alcenius bjuder på en tillbakablicksresa genom bra snack och en förhandsvisning av jubileumsårets film som stötte på en del ljudutmaningar på vägen. Filmen kommer inom kort att kunna ses i sin helhet med alla ljudeffekter på boras.com. Vi fick även här senaste nytt från det gemensamma bolaget Borås TME.

Under mötet fördes en digital dialog med de medverkande via menti.com. Syftet var att interagera men även få önskemål om ämnen att beröra på framtidens Borås Möts.

Nästa Borås Möts blir ett fysiskt möte, vi längtar redan.