KALENDER – NYHETER & ARRANGEMANG

Här uppdaterar vi dig med nyheter och aktiviteter kring vårt engagemang och vad som händer inom Borås Näringsliv.

NÄRINGSLIVSLUNCH STUDENTKÅREN & HÖGSKOLAN 10 SEPTEMBER september 13, 2019

I det fina samarbete vi har startat mellan Studentkår Studenter Högskola & Näringsliv bjöd vi tillsammans med Studentkåren in till mingellunch för att komma stadens studenter (främst kårrepresentanter) närmare.

Många härliga dialoger och massa positiv energi sprakade mellan representanter från näringsliv, staden, högskolan och studentkåren i vårt första mötet. Fokus ligger i att skapa en attraktiv studentstad samt en grund för hur vi kan stötta studenterna i att skapa naturliga kontakter med näringslivet. Vi längtar redan till nästa mingellunch.

BORÅS MÖTS PÅ SOBACKEN 10 SEP augusti 12, 2019

Årets tredje upplaga av Borås Möts äger rum den 10:e september i en annorlunda men minst lika trevlig form.
Under Kretsloppsveckan kommer Borås Energi och Miljö att inviga Energi- och miljöcenter på Sobacken med en mängd olika aktiviteter. I samband med det har Borås Möts fått möjlighet till en exklusiv förhandsvisning innan officiell invigning av Sobacken Borås. Vi åker gemensamt i bussar och möts av trevligt mingel, dryck och matigt tilltugg. Kvällen fortsätter med intressant information från Borås Energi & Miljö innan vi bussas tillbaka till Borås Kongress senast kl 20.00.

Du har väl fått din inbjudan? Om inte, hör av dig till info@borasnaringsliv.se

 

 

 

CHARBEL GABRO – INTEGRERA FLERA 9 MAJ maj 10, 2019

Tack! Tack Charbel Gabro för din föreläsning om integration som väckte både hjärna och hjärta hos oss deltagare på Borås Möts den 9 maj. Du tog oss med på en resa som nästan är för svår att förstå att den har skett och att den fortsatt sker i någons verkliga liv.
Känslan du lyckas förmedla över att vi ”bara” är människor blev så påtaglig när vi alla satt på golvet i en fiktiv flyktningbåt – då spelar position, pengar eller makt inte någon som helst roll.

Tack till Emma Fredh, Åsa Skytt Jansson och Annika Klemming från Borås Rent & Snyggt som gav oss en viktig inblick i hur vi ska hjälpas åt att föra det fina arbetet framåt.

Tack även till alla er som kom och gjorde kvällen till vad den blev.

Sätt ett X i almanackan för den 10 september då Borås Möts bjuder in till en förhandsvisning av Sobacken som senare samma vecka har invigning. Mer info kommer.

 

FÖRENINGSSTÄMMA april 15, 2019

11 april ägde årets Föreningsstämma rum på Textile Fashion Center.
Anmälda medlemmar och styrelse samlades Garfveriet och fick ta del av ordförande Hanna Lassings intressanta presentation om året som gått och vad som planeras för 2019.
Efter stämman samlades vi för en smakfull lunch och trevliga samtal i The Company.

Vi ser fram emot ännu ett spännande år i att föra Borås uppåt och framåt.

 

BORÅS MÖTS 9 MAJ april 1, 2019

Årets andra upplaga av Borås Möts äger rum den 9;e maj.
Borås Möts är vad som tidigare gått under benämningen ERFA-möten. Nu har vi bytt namn till Borås Möts och även uppdaterat agendan, vi startar med trevligt mingel, dryck och matigt tilltugg kl 17.00. Därefter fortsätter vi med spännande samtal från scenen innan vi rundar av ca 19.45.

FÖRENINGSSTÄMMA 11 APRIL

11/4 är du som medlem i Borås Näringslivs Ekonomiska förening varmt välkommen till Föreningsstämma på Textile Fashion Center med efterföljande lunch på The Company.
Ta tillfället i akt att träffa Borås Näringslivs nya koordinator sedan 1 februari, Jessica Till, samt ta del av allt som hänt under året och som planeras för 2019.

Väl mött hälsar ordförande Hanna Lassing.

Anmäl dig senast 8 april till info@borasnaringsliv.se

SAVE THE DATE 24 APRIL februari 25, 2019

FOKUS Boråsregionen – Onsdag 24 april 2019 kl 9.30-16.30 på Åhaga! En dag att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete
med att utveckla vår region.
Politiker, tjänstemän, näringsliv och andra aktörer samlas för en dag tillsammans.

”Besöksnäringen som motor för positiv utveckling. En näring som skapar attraktionskraft, tillväxt och sysselsättning i vår region.”

• FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv, aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. För att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.
• FOKUS Boråsregionen är tänkt att vara årligen återkommande och ha olika teman, t ex hållbarhet, kultur, tillväxt etc.
• Första mötet handlar om attraktivitet och besöksnäringens roll i vår region.

TID: Onsdag 24 april 2019 kl 9.30-16.30
PLATS: Åhaga, Borås

ANMÄLAN OCH PROGRAM: senast 12 april 2019 via www.borasregionen.se
DELTAGARAVGIFT: 300 kr/person + moms (faktureras)
VÄLKOMMEN!

BORÅS MÖTS 26 FEBRUARI februari 22, 2019

PREMIÄR för årets första Borås Möts! Nytt år, nytt namn och ny tid.
Borås Möts är vad som tidigare gått under benämningen ERFA-möten. Årets första möte går av stapeln tisdagen den 26 februari i Borås Kongress. Vi startar med trevligt mingel, dryck och matigt tilltugg kl 17.00. Därefter fortsätter vi med spännande samtal från scenen från bl a Hanna Lassing, Ulf Olsson, Mats Tinnsten (Borås Högskolas nya rektor) samt Borås Ambassadör Sarit Monastyrski innan vi rundar av ca 19.30.

 

 

VÄLKOMMEN JESSICA

Den 1 februari började Jessica Till den helt nya unika tjänsten på Borås Näringsliv som koordinator Skola och Näringsliv.
Tjänsten är ännu ett bevis på att i Borås tänker vi nytt och vi tänker samverkan mellan stad och näringsliv.
Jessicas tjänst är till 50 % finansierad av Borås Stad (Grundskoleförvaltningen), 25 % Borås TME och 25 % av oss på Borås Näringsliv. Grundskoleförvaltningen vill etablera närmare kontakt med näringslivet för att tillgodose praoplatser för elever. Borås TME driver ett flertal projekt där nu möjligheten att informera och engagera näringslivet blir verklighet.

Vi på Borås Näringsliv har länge eftersökt en resurs för att kunna ha en dialog med er medlemsföretag och hitta fler engagerade företagare och även jobba med att driva föreningens arbete framåt.
Så det är med stor glädje som jag hälsar Jessica hjärtligt välkommen till Borås Näringsliv.

 Hanna, Ordf Borås Näringsliv

TACK! december 4, 2018

Stort tack till alla er som deltog på vårt ERFA möte i Borås Kongress. Över 650 personer som samverkade och upplevde vårt nya möteshus. En lyckad kväll där vi uppmärksammade Borås fantastiska utveckling men också fick en intressant omvärldsanalys av Kairos Future. Det blev också vårt sista ERFA-möte då dessa möten i framtiden kommer att heta Borås Möts. Staden, näringslivet och akademin möts för att prata Borås framtid. Välkomna 2019.