KALENDER – NYHETER & ARRANGEMANG

Här uppdaterar vi dig med nyheter och aktiviteter kring vårt engagemang och vad som händer inom Borås Näringsliv.

BORÅS VÄXER NORR PRESENTATION 8 DECEMBER december 8, 2020

Närmare 100 morgonpigga och engagerade deltagare fick idag ta del av Swecos slutpresentation från tidigare workshops i Borås Växer Norr. PeGe Hillinge på plats och Thorbjörn Andersson via Zoom guidade oss genom resultatet med bravur.

Med på plats och med säkert avstånd fanns Anna Liljenby, Hanna Lassing, Johan Ekegren och Richard Mattsson som representanter från projektgruppen som även består av Helena Ransjö Alcenius, Patrik Hjert samt Christer Södeliden.

Presentationen sändes från Borås Kongress och deltagarna kunde smidigt följa via Zoom.

Är du nyfiken och vill ta del av rapporten skicka oss ett mejl så löser vi det; info@borasnaringsliv.se

REKTORSLUNCH 21 OKTOBER oktober 23, 2020

Äntligen fick vi möjlighet att träffas i ett av alla viktiga nätverk vi har i staden. Rektorsluncherna är ett forum där skola, näringsliv samt politiker möts för att diskutera nuläge och framtid men framför allt för att stärka och utveckla den fina samverkan vi har. Under dagens rektorslunch hade vi bland annat inslag med representanter från UF & Sparbanksstiftelsen, Västsvenska Handelskammaren och Mathivation. Samverkan mellan skola & näringsliv är troligt viktigt och något vi jobbar för att ständigt utveckla. Hoppas du hänger med oss på resan. Är du intresserad av att veta mer, hör av dig till info@borasnaringsliv.se

 

Rektorslunch 21 oktober 2020
BORÅS VÄXER NORR 14 & 15 SEPTEMBER september 20, 2020

För att hitta den gemensamma bilden över hur Borås ska fortsätta utvecklas genomfördes under våren 2016 projektet ”Borås Växer”. På plats var politiker, fastighetsägare, investerare och byggare samt inbjudna från näringslivet. Som bakgrund till initiativet låg arbetet med Översiktsplanen 2016. Under två workshops diskuterade deltagare vilka möjligheter och förutsättningar det finns för Borås att växa. Nu har vi gjort det igen – Borås Växer Norr!

Borås Stad och Borås Näringsliv, genom Partnerskapet Borås TME och tillsammans med Fastighetsägarna GFR bjöd in politiker, tjänstemän, byggare, fastighetsägare, investerare, goda grannar samt förenings- och näringsliv till två halvdagar fyllda med inspirationsföreläsningar & workshops.

Målet var att tillsammans, och under ledning av externa processledare i form av arkitekter från Sweco, rita vår gemensamma karta över området Borås Norr.

Nu ser vi med spänning fram emot nästa steg i processen.

 

BORÅS MÖTS INSTÄLLT augusti 31, 2020

Då pandemin inte vill släppa taget om oss måste vi tyvärr ställa in Borås Möts den 9 september. Nu blickar vi framåt och hoppas vi kan ses i November istället.

Klicka dig vidare för en hälsning från våra Boråsambassadörer som får berätta för oss om sina respektive resor i livet vid nästa tillfälle istället.

Shai Dahan Boråsambassadör 2019 & Nadim Ghazale Boråsambassadör 2020.

SRA – SAMRÅDSARENA 26 AUGUSTI

Årets andra Samrådsarena tillbringade vi med säkert avstånd till varandra i Kuben på Navet. Huvudämnet för dagens sammankomst var omställningar och möjligheter som Covid-19 fört med sig.

I Borås använder vi oss av Samrådsarenan, en fantastisk möjlighet att mötas i trippelskapet Staden – Näringslivet – Akademien, för att engagera oss kring frågor gällande vår vackra stads utveckling.
Vi träffas minst 2 gånger per år för att precis som namnet säger samråda.

Samrådsarenan i sig är ingen egen organisation utan ett nätverk där parterna delar tankar, idéer och utmaningar för att komma fram till strategiskt viktiga frågor och mål för Borås.

 

 

BORÅSAMBASSADÖREN 2020 juni 29, 2020

Under firandet av Borås 399:e födelsedag tillkännagavs enligt tradition årets Boråsambassadör. För femte gången hölls tillställningen i Stadsparken men efter högtidstal och utmärkelse bjöds Boråsarna inte på den traditionella födelsedagstårtan. På grund av rådande omständigheter fick vi istället följa firandet live via bt.se.

Nadim Ghazale har nominerats av folket och en jury som bland annat består av representanter från Borås Näringsliv var otroligt eniga i beslutet med motiveringen:

Varifrån har Nadim fått det där drivet? Viljan att påverka? Han har säkert burit med sig det länge, men det var när han själv blev pappa som det tog fart. För han vill se sina egna barn växa upp i ett tryggare Sverige med mindre avstånd mellan människor, säger han. Han, som själv varit en 7-årig pojke på flykt med sin familj. Kommunpolisen Nadim Ghazale är en brobyggare – orädd, samhällsengagerad och debattglad. Men också kontroversiell. Efter fjorton år som polis vet han trots allt vad han talar om. Nadim Ghazale är en entusiastisk boråsare och sjuhäring vars engagerade röst når ut i hela landet. Nadim Ghazale är årets Boråsambassadör 2020.

Vi tackade samtidigt av Shai Dahan som utsågs till Boråsambassadören 2019.

SRA – SAMRÅDSARENA 3-4 MARS mars 9, 2020

I Borås använder vi oss av Samrådsarenan, en fantastisk möjlighet att mötas i trippelskapet Staden – Näringslivet – Akademien, för att engagera oss kring frågor gällande vår vackra stads utveckling.

Vi träffas minst 2 gånger per år för att precis som namnet säger samråda. Årets första Samrådsarena ägde rum i 3-4 mars i Varberg där vi genom ledning av vår Samhällsbyggnadschef Jonas Ward med kollegor tog oss an Stadsutvecklingen runt det blågröna stråket på ett spännande och kreativt sätt. Vi har sått några frön och ser fram emot en spännande utveckling.

Samrådsarenan i sig är ingen egen organisation utan ett nätverk där parterna delar tankar, idéer och utmaningar för att komma fram till strategiskt viktiga frågor och mål för Borås.

 

 

STADSHUSMIDDAGEN 1 FEBRUARI februari 7, 2020

I samverkan med Borås stad står vi som värd för ett av årets viktiga möten där näringsliv och stad under festliga former träffas för att skapa nya kontakter, nya tankar och fler möjligheter.

Årets Stadshusmiddag är nummer åtta i ordningen och temat var Platsvarumärket – Borås. Föregående års fester har haft teman som följt Vision 2025 och de sju målområdena som finns i denna.

I samband med middagen delas utmärkelsen Gullsaxarna ut till en person, grupp eller organisation som gjort en utomordentlig gärning för Borås. I år gick utmärkelsen till Iréne Arvidsson och då främst för hennes kraftfulla engagemang för kulturmiljön i Ramnaparken och Borås Museum med följande motivering;

”Den person som i år tilldelats utmärkelsen Gullsaxarna har verkat i staden under åtskilliga år, inte minst som ordförande för De Sju Häradernas kulturhistoriska förening. Med entusiasm och initiativkraft har hon fått saker och ting att hända – vilket kommit både stadens invånare och besökare till del och därmed ökat stadens attraktionskraft. Framförallt har bevarandet av kulturhistoriska byggnader och Borås museum i Ramnaparken legat henne varmt om hjärtat.

Årets pristagare är numera visserligen pensionär, men driver sedan 2016 ett café på Gästgivargården vid museet. Där arbetar hon aktivt med föreläsningar, soppluncher, spelmansstämmor och mängder av andra aktiviteter för att dra nya besökare till museet – vilket hon lyckats med. Hon har under lång tid arbetat, ofta i det tysta, för att Borås stad ska bli en bättre stad att bo i och att besöka.

Iréne Arvidsson har därför tilldelats Gullsaxarna för år 2020.”

 

REKTORSLUNCH 11 DECEMBER december 18, 2019

Nu knyter vi snart ihop årets säck av härliga möten och erfarenhetsutbyten. Sist ut för en av alla samverkansträffar var något vi kallar Rektorslunch. Ett forum där rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolchefer, staden och näringslivet träffas för dialog kring frågor som stärker elevernas valkompetens samt framtidens kompetensförsörjning.

BORÅS MÖTS 13 NOVEMBER oktober 17, 2019

Årets sista Borås Möts äger rum med fokus kring några av årets viktigaste frågor. Hur skapar vi trygghet i vårt Borås? Vad gömmer sig bakom nattsvarta rubriker kring bilbränder och utsatta områden på polisens lista? Vad säger polisen om verklighetens Borås? Vad kan jag och mitt företag göra för att skapa ett tryggare Borås? Hur jobbar staden för att motverka att radikalism och hedersvåld får fäste i vår stad? Frågorna är många och tillsammans kan vi ta ansvar för att leva, verka, bo, studera och besöka ett tryggt Borås.

Vi får lyssna till Anders Cronehag, kommunpolis och Peder Englund från CKS, Centrum för Kunskap och Säkerhet Borås stad som ger oss en inblick i verkligheten och lyfter dialogen om hur vi tillsammans kan verka för ett tryggt Borås och en lyckad integration.

Saknar du din inbjudan hör av dig till info@borasnaringsliv.se

Vi ses!