SERVICEAVGIFT & MEDLEMSFÖRMÅNER

1 anställd, 1 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
En plats per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen

2-5 anställda, 2 500 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Två platser per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen

6 –20 anställda, 7 500 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan.
Tre platser per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen

21 –50 anställda, 10 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan.
Sex platser per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen

 

51 –100 anställda, 20 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Sex platser per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen

101 –200 anställda, 30 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Åtta platser per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen

200+ anställda, 50 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Åtta platser per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen

Partner, 200 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Tio platser per möte till Borås Möts
Inbjudan till Stadshusmiddagen