SERVICEAVGIFT & MEDLEMSFÖRMÅNER

1 anställd,1 000 kr/år
Nyhetsbrev.
Företagsnamn och webblänk på hemsidan.
En plats per möte till Borås Möts

2-5 anställda, 2 500 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan.
Två platser per möte till Borås Möts
Möjlighet att köpa två kuvert till Stadshusmiddagen

6 –20 anställda, 7 500 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan.
Tre platser per möte till Borås Möts
Två kuvert till Stadshusmiddagen och möjlighet att köpa två extra kuvert

21 –50 anställda, 10 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan.
Sex platser per möte till Borås Möts
Två kuvert till Stadshusmiddagen och möjlighet att köpa två extra kuvert

 

51 –100 anställda, 20 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Sex platser per möte till Borås Möts
Två kuvert till Stadshusmiddagen och möjlighet att köpa två extra kuvert

101 –200 anställda, 30 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Åtta platser per möte till Borås Möts
Fyra kuvert till Stadshusmiddagen och möjlighet att köpa två extra kuvert

200+ anställda, 50 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Åtta platser per möte till Borås Möts
Fyra kuvert till Stadshusmiddagen och möjlighet att köpa två extra kuvert

Partner, 200 000 kr/år
Nyhetsbrev
Företagsnamn och webblänk på hemsidan
Tio platser per möte till Borås Möts
Fyra kuvert till Stadshusmiddagen och möjlighet att köpa fyra extra kuvert