NÄRINGSLIVSLUNCH STUDENTKÅREN & HÖGSKOLAN 10 SEPTEMBER

I det fina samarbete vi har startat mellan Studentkår Studenter Högskola & Näringsliv bjöd vi tillsammans med Studentkåren in till mingellunch för att komma stadens studenter (främst kårrepresentanter) närmare.

Många härliga dialoger och massa positiv energi sprakade mellan representanter från näringsliv, staden, högskolan och studentkåren i vårt första mötet. Fokus ligger i att skapa en attraktiv studentstad samt en grund för hur vi kan stötta studenterna i att skapa naturliga kontakter med näringslivet. Vi längtar redan till nästa mingellunch.