REKTORSLUNCH 11 DECEMBER

Nu knyter vi snart ihop årets säck av härliga möten och erfarenhetsutbyten. Sist ut för en av alla samverkansträffar var något vi kallar Rektorslunch. Ett forum där rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolchefer, staden och näringslivet träffas för dialog kring frågor som stärker elevernas valkompetens samt framtidens kompetensförsörjning.