REKTORSLUNCH 31 MARS

Samverkan mellan skola & näringsliv är mycket viktigt och något vi jobbar för att ständigt utveckla. I går fick vi utföra nätverksträffen Rektorslunch digitalt där representanter från Högskolan i Borås, rektorer från grundskolan, politiker och näringslivet  träffades för att diskutera nuläge och framtid men framför allt för att stärka och utveckla den fina samverkan vi har. Den här träffen låg fokus på alternativ prao, att leda i en kris och destination gymnasiet. Avslutningsvis fick vi lyssna på ett viktigt föredrag om bland annat brottsförebyggande åtgärder förmedlat från vår Boråsambassadör och kommunpolis Nadim Ghazale (se bild). Är du intresserad av att veta mer, hör av dig till info@borasnaringsliv.se