REKTORSLUNCH 11 MAJ

Samverkan mellan skola & näringsliv är mycket viktigt och något vi jobbar för att ständigt utveckla.
Ett par gånger om året träffas vi i ett uppskattat samverkansmöte vi kallar för Rektorslunch där representanter från Högskolan i Borås, rektorer från grundskolan, politiker och näringslivet samlas för att diskutera nuläge och framtid men framför allt för att stärka och utveckla den fina samverkan vi har.
På dagens agenda stod Kompetensutveckling i samverkan Skola – Näringsliv och vi hade besök från både Ung Företagsamhet och Competence som levererade intressanta föreläsningar för oss.

Är du intresserad av att veta mer, hör av dig till info@borasnaringsliv.se