SAVE THE DATE 24 APRIL

FOKUS Boråsregionen – Onsdag 24 april 2019 kl 9.30-16.30 på Åhaga! En dag att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete
med att utveckla vår region.
Politiker, tjänstemän, näringsliv och andra aktörer samlas för en dag tillsammans.

”Besöksnäringen som motor för positiv utveckling. En näring som skapar attraktionskraft, tillväxt och sysselsättning i vår region.”

• FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv, aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. För att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.
• FOKUS Boråsregionen är tänkt att vara årligen återkommande och ha olika teman, t ex hållbarhet, kultur, tillväxt etc.
• Första mötet handlar om attraktivitet och besöksnäringens roll i vår region.

TID: Onsdag 24 april 2019 kl 9.30-16.30
PLATS: Åhaga, Borås

ANMÄLAN OCH PROGRAM: senast 12 april 2019 via www.borasregionen.se
DELTAGARAVGIFT: 300 kr/person + moms (faktureras)
VÄLKOMMEN!