STADSHUSMIDDAGEN 1 FEBRUARI

I samverkan med Borås stad står vi som värd för ett av årets viktiga möten där näringsliv och stad under festliga former träffas för att skapa nya kontakter, nya tankar och fler möjligheter.

Årets Stadshusmiddag är nummer åtta i ordningen och temat var Platsvarumärket – Borås. Föregående års fester har haft teman som följt Vision 2025 och de sju målområdena som finns i denna.

I samband med middagen delas utmärkelsen Gullsaxarna ut till en person, grupp eller organisation som gjort en utomordentlig gärning för Borås. I år gick utmärkelsen till Iréne Arvidsson och då främst för hennes kraftfulla engagemang för kulturmiljön i Ramnaparken och Borås Museum med följande motivering;

”Den person som i år tilldelats utmärkelsen Gullsaxarna har verkat i staden under åtskilliga år, inte minst som ordförande för De Sju Häradernas kulturhistoriska förening. Med entusiasm och initiativkraft har hon fått saker och ting att hända – vilket kommit både stadens invånare och besökare till del och därmed ökat stadens attraktionskraft. Framförallt har bevarandet av kulturhistoriska byggnader och Borås museum i Ramnaparken legat henne varmt om hjärtat.

Årets pristagare är numera visserligen pensionär, men driver sedan 2016 ett café på Gästgivargården vid museet. Där arbetar hon aktivt med föreläsningar, soppluncher, spelmansstämmor och mängder av andra aktiviteter för att dra nya besökare till museet – vilket hon lyckats med. Hon har under lång tid arbetat, ofta i det tysta, för att Borås stad ska bli en bättre stad att bo i och att besöka.

Iréne Arvidsson har därför tilldelats Gullsaxarna för år 2020.”