Välkommen till
Borås Näringsliv

Borås näringsliv – För en bättre stad

Borås Näringsliv är en förening för alla företag i Borås som vill vara med att påverka. Vår huvuduppgift är att initiera, stödja, vara delaktiga och driva utvecklande projekt som gynnar Borås näringsliv och en positiv tillväxt i staden.

Föreningen är också delägare i BORÅS TME AB, ett tillsammans med Borås Stad gemensamt ägt bolag som verkar för stadens utveckling av turism, möten och event, med mera.

Våra medlemmar är både små och stora företag. Vi arbetar tillsammans med företagarföreningar, Högskolan i Borås och andra utbildningsinstanser i staden.

Tillsammans vill vi göra Borås till en bättre stad och vi arbetar med viktiga frågor som utvecklar Borås och bidrar till att skapa spännande forum för möten, idéer och projekt där staden, näringslivet och högskolan har gemensamma intressen och mål.

HUR VILL DU HELST ENGAGERA DIG?

Borås växer med samlade krafter

Borås är en stad som växer. För att staden ska kunna växa och bli större och välmående på ett bra sätt, krävs det att många olika funktioner finns på plats.

Genom goda samarbeten kan näringslivet, staden och akademien tillsammans åstadkomma dessa förhållanden för att kunna nå bästa effekt.

Det handlar om att ta vara på alla tänkbara möjligheter och styrkor för att utveckla en stad i rätt riktning.

Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås arbetar i ett dedikerat partnerskap för att tillsammans utveckla Borås.

VILKA STYRKOR OCH RESURSER KAN DU TILLFÖRA?

Påverka framtiden – visionen om framtidens borås

Borås är stad och landsbygd, historia, nutid och framtid. I den här visionen beskriver vi framtidens Borås.

Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle genomsyrar hela visionen och gör den speciell. Tillsammans har vi tagit fram visionen och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss alla och för framtida generationer.

Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås har på olika sätt bidragit till resultatet av stadens arbete med att formulera fyra visionsområden.

  • Omsorg om varandra och miljön
  • Ett tryggt och snyggt Borås
  • Möjligheter och mod att utvecklas
  • Människor möts i Borås

Vi stödjer dessa och de andra mål som vi i Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås arbetar tillsammans för. Läs mer om Visionen om framtidens Borås här >>>

HUR VILL DU ATT BORÅS SKA SE UT I FRAMTIDEN?

För ett attraktivT Borås

Ett gemensamt mål sattes för Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås när partnerskapet bildades 2006:

Att Borås skall bli attraktivare och en ännu bättre stad att Arbeta, Studera, Bo&Leva i, samt att Besöka.

För oss betyder det allt från företagande, etableringar, arbete och olika typer av stöd, barnomsorg, studentliv, skola, extrajobb och utbud till shopping, restauranger, tomter, boende, gator, torg, kultur och sport, turism, möten och massor av spännande evenemang.
Vårt dedikerade partnerskap innebär att vi kan vara med att påverka, förändra och utveckla Borås till en mer attraktiv stad på ett insiktsfullt, inkluderande, engagerat och positivt välkommet sätt.

VILKA PLANER HAR DU FÖR STADENS UTVECKLING?