Välkommen till
Borås Näringsliv

Borås näringsliv – För en bättre stad

Borås Näringsliv är en förening för alla företag i Borås som vill vara med att påverka. Vår huvuduppgift är att initiera, stödja, vara delaktiga och driva utvecklande projekt som gynnar Borås näringsliv och en positiv tillväxt i staden.

Föreningen är också delägare i BORÅS TME AB, ett tillsammans med Borås Stad gemensamt ägt bolag som verkar för stadens utveckling av turism, möten och event, med mera.

Våra medlemmar är både små och stora företag. Vi arbetar tillsammans med företagarföreningar, Högskolan i Borås och andra utbildningsinstanser i staden.

Tillsammans vill vi göra Borås till en bättre stad och vi arbetar med viktiga frågor som utvecklar Borås och bidrar till att skapa spännande forum för möten, idéer och projekt där staden, näringslivet och högskolan har gemensamma intressen och mål.

HUR VILL DU HELST ENGAGERA DIG?

Borås växer med samlade krafter

Borås är en stad som växer. För att staden ska kunna växa och bli större och välmående på ett bra sätt, krävs det att många olika funktioner finns på plats.

Genom goda samarbeten kan näringslivet, staden och akademien tillsammans åstadkomma dessa förhållanden för att kunna nå bästa effekt.

Det handlar om att ta vara på alla tänkbara möjligheter och styrkor för att utveckla en stad i rätt riktning.

Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås arbetar i ett dedikerat partnerskap för att tillsammans utveckla Borås.

VILKA STYRKOR OCH RESURSER KAN DU TILLFÖRA?

Påverka framtiden

Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås har på olika sätt bidragit till resultatet av stadens arbete med att formulera en vision.

Borås Stads visions Sju strategiska målområden:

– Människor möts i Borås
– Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
– Företagandet växer genom samverkan
– Livskraftig stadskärna
– Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
– Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
– Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Vi stödjer dessa och de andra mål som vi i Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås arbetar tillsammans för.

HUR VILL DU ATT BORÅS SKA SE UT I FRAMTIDEN?

För ett attraktivT Borås

Ett gemensamt mål sattes för Borås Näringsliv, Borås Stad och Högskolan i Borås när partnerskapet bildades 2006:

Att Borås skall bli attraktivare och en ännu bättre stad att Arbeta, Studera, Bo&Leva i, samt att Besöka.

För oss betyder det allt från företagande, etableringar, arbete och olika typer av stöd, barnomsorg, studentliv, skola, extrajobb och utbud till shopping, restauranger, tomter, boende, gator, torg, kultur och sport, turism, möten och massor av spännande evenemang.
Vårt dedikerade partnerskap innebär att vi kan vara med att påverka, förändra och utveckla Borås till en mer attraktiv stad på ett insiktsfullt, inkluderande, engagerat och positivt välkommet sätt.

VILKA PLANER HAR DU FÖR STADENS UTVECKLING?