PROJEKT

Borås Näringsliv har varit delaktiga i flera initiativ i staden. Vårt arbete fortsätter och vi engagerar oss i ännu fler spännande projekt för vår och stadens gemensamma utveckling. Tillsammans.

VAD BRINNER DU FÖR?

No limit
Sandwalls Plats
Vision 2025
Stadshusmiddagen
ERFA-möten
Stadsdelen Nedre Norrby
Staden som galleri
Borås Arena
Nya kommunikationer
Gullsaxarna
Näringslivsdagen
SRA-möten
Boråsambassadören
Viskanpromenaden
Kongresshuset