BORÅS MÖTS LÅNGLUNCH 16 MAJ

Inbjudan till samtliga stadens förvaltningschefer, kommunala bolagschefer, samtliga presidier, kommunalråd, Högskolan i Borås och Borås Näringslivs medlemmar.

16 MAJ KL 11.00-13.00 PÅ BORÅS KONGRESS
Årets andra Borås Möts bjuder in till ett nytt koncept där vi träffas över en längre lunch.

11.00 – 11.15 VÄLKOMNA
Trippelskapet hälsar välkomna och ger en kort lägesrapport.

11.15 – 12.00 STOLTA BORÅSARE
Vi inleder den första långlunchen med att ta del av pågående avhandlingsarbete gällande Borås näringslivsutveckling signerad Linda Stihl, doktorand i ekonomisk geografi.

Lindas projekt studerar aktörskap och förändring i gamla industriregioner i Sverige och försöker besvara frågor som när initieras nya tillväxtbanor, av vem, med vem och hur. Linda har samlat in och analyserat centrala händelser i Borås sedan 1985 som upplevts skapa förändring.

I Borås är det perioden runt 2000-talet som lyfts mest, med Borås Arena, Sandvalls plats, Pinocchio, Textile Fashion Center och starten på samarbete mellan näringsliv och kommun. Dessa händelser länkar samman med en lokal ökad självkänsla och en växande stolthet över det textila arvet.

Hur utvecklingen sett ut är nog ingen nyhet för de flesta i Borås, så Linda kommer presentera utvecklingen i jämförelse med Olofström och Kiruna. Presentationen innehåller även resonemang kring vad som är påverkbart och hur industrier utvecklas över tid.

Avslutningsvis önskar Linda föra en mer öppen diskussion kring hur vi alla ser på Borås idag och i framtiden. Ladda gärna ditt frågebatteri för bästa upplevelse. I insamlat material finns också en del farhågor för framtiden som skulle kunna vara intressanta att diskutera.

12.00 – 13.00 LUNCH OCH NÄTVERK
Lunch och tid för goa diskussioner med dina bordsgrannar.

ANMÄLAN
Anmäl dig här >>>  senast 26 april

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA