FÖRENINGSSTÄMMA 20/3

Årets Föreningsstämma hölls hos våra vänner på Sparbanken Sjuhärad med professionell ledning av ordförande Niklas Hedin.
Anmälda medlemmar, valberedning samt styrelse fick ta del av de viktigaste händelserna från året som gått och vad som planeras för 2024.

Stort ödmjukt tack till alla medlemsföretag som gör detta möjligt och ett extra tack till alla medlemsföretag som deltog när vi under stämman stängde verksamhetsåret 2023.

Ett extra tack till Catrin Wirfalk för professionella insatser i Valberedningen som istället lämnar plats till kompetenta Catrin Ljung.

Styrelsen för Borås Näringsliv ekonomisk förening som på dagens stämma valde in två nya ledamöter och numer består numer av nedan laguppställning, säger tack för förtroendet och ser med stor respekt fram mot ett givande 2024:

Niklas Hedin, Centiro, ordförande (omval)
Hans-Christian Ackermann, Sparbanken Sjuhärad, vice ordförande (omval)
Stefan Dinér, Borås INK, ledamot (omval)
Mats Tinnsten, Högskolan i Borås, ledamot (kvarstår)
Dennis Lénberg, Företagarna Borås, ledamot (kvarstår)
Per Anders Hovbom, Nilsson CRWTH, ledamot (kvarstår)
Linda Sjöstrand, Borås City, ledamot (kvarstår)
Sarah Norving, Norving & co. ledamot (nyval)
Sofia Sandgren, SpaceRenter, ledamot (nyval)

Valberedning:
Catrin Ljung (nyval, sammankallande), Petter Hedihn (omval), Ulf Nordgärd (omval), Victoria Johansson (omval)

Revisorsposter:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Sara Svensson Emanuelsson.