FÖRENINGSSTÄMMA

11 april ägde årets Föreningsstämma rum på Textile Fashion Center.
Anmälda medlemmar och styrelse samlades Garfveriet och fick ta del av ordförande Hanna Lassings intressanta presentation om året som gått och vad som planeras för 2019.
Efter stämman samlades vi för en smakfull lunch och trevliga samtal i The Company.

Vi ser fram emot ännu ett spännande år i att föra Borås uppåt och framåt.