SAMVERKAN SKOLA NÄRINGSLIV

Hur skapar vi framtidstro för våra ungdomar?
Nytt grepp inom samverkan med målbilden att skapa förebildlighet, framtidstro och motivation hos eleverna har fått sitt startskott via en workshop på Centiro 20 oktober. Fem pilotskolor med elever från ÅK 8, rektorer, lärare samt yrkes-&studievägledare samlades med representanter från näringslivet för att brainstorma idéer och modeller på aktiviteter för att just öka förebildligheten, motivation och framtidstro för våra elever. WOW vilken förmiddag vi fick, resan har bara börjat. To be continued…

Stort tack till Brainforest, Effektiv, Åhaga, Gota Media, Sparbanken Sjuhärad & Centiro som gör detta möjligt.