STADSHUSMIDDAGEN 2023

Mod och Möjligheter att utvecklas var temat för årets Stadshusmiddag, där fokus riktades mot utbildning.
Stadshusmiddagen är ett av årets viktiga möten, där näringsliv och stad under festliga former träffas och skapar nya kontakter och nya tankar och möjligheter.

En tillställning som vi tillsammans med Borås Stad står som värd för.

I samband med detta uppmärksammas prestationer och förtjänster i form av utnämning av priset Gullsaxarna.
Gullsaxarna hedrar en person, grupp eller organisation som gjort en utomordentlig gärning för Borås. De delas ut för livfullt arbete långt utöver den egna nyttan; ett engagemang som varit betydande för Borås utveckling och goda namn, eller boråsarna till mångårig uppskattning. Insatsen som förtjänsten avser kan i sin tidsutsträckning vara kortare eller längre. Mottagaren av Gullsaxarna framstår som en förebild i Borås tradition och anda.

ÅRETS MOTIVERING:

Borås har en välrenommerad topposition som konst- och skulpturstad, både inom Sverige och internationellt. Stora delar av vår offentliga konst kan avnjutas av både boråsare och besökare dygnet runt i vårt öppna stadsrum. Detta har gjorts möjligt bland annat tack vare generösa donationer.

För sina betydande insatser inom konst och kultur tilldelas därför Borås Stads utmärkelse Gullsaxarna i år Paul Frankenius och Joakim Hedin.